O szkole

 

      Zespół Szkół nr 3 a Suwałkach to jedyna taka placówka oświatowa na terenie Osiedla Północ. Od 1998r. mieści się tu IV Liceum Ogólnokształcące a  od 1999r. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. IV LO to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w północnej części miasta. Początkowo funkcjonowało w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach, a jego dyrektorem był mgr Piotr Zieliński. We wrześniu 1999 roku placówka wzbogaciła się o dodatkowy budynek i szkoła zaczęła tętnić własnym życiem. Ulica Szpitalna 66 stała się oficjalną siedzibą IV LO oraz Gimnazjum nr 5. Dyrektorem szkoły została mgr Stanisława Stefanowska. W roku 2000 placówka zyskała miano Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. W tym samym roku na stanowisko wicedyrektora została powołana mgr Teresa Goworowska.
Piękny, nowy budynek pachnący świeżością, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie robiły wrażenie, przyciągały młodzież nie tylko z miasta, lecz również z okolic. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Z ankiet, cyklicznie przeprowadzanych wśród uczniów,
  jednoznacznie wynika, że autami szkoły są: estetyka wewnątrz budynku, nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie, dostęp do internetu, miła atmosfera, życzliwe grono pedagogiczne. Rodzice i nauczyciele szczególnie sobie chwalą bezpieczeństwo na terenie szkoły, które gwarantuje m.in. nowoczesny wewnętrzny i zewnętrzny system monitoringu.
 *
W 2006 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Andrzej Kaszkiel, a w 2008 wicedyrektorem została mgr Anna Maria Gawlińska.
 *
     15 października 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i IV Liceum Ogólnokształcącemu w Suwałkach. Dzięki temu gimnazjum i liceum zyskało swoją tożsamość i stało się rozpoznawalne poprzez patrona i sztandary. Zaczęliśmy tworzyć tradycję szkoły, budowaną na patriotyzmie i tradycji.
*
W 2012r. do Zespołu Szkół nr 3 została włączona Szkoła Podstawowa  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, a na stanowisko dyrektora został powołany mgr Piotr Zieliński. Wicedyrektorami Zespołu zostali: Anna Maria Gawlińska i Widas Szlaużys.
*  
      W szkole są mile widziani uczniowie z inicjatywą i trzeba przyznać, że mamy ich wielu. Ich działania są szczególnie widoczne podczas organizacji debat, konkursów i imprez szkolnych.  Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbywają się w szkole liczne debaty dotyczące przeciwdziałania agresji, przemocy, uzależnień, profilaktyki zdrowia psychicznego itp. W tę pracę angażują się całe zespoły klasowe, wykorzystując wszelkie talenty indywidualne: aktorskie, plastyczne, muzyczne, reżyserskie. Grupy uczniów przygotowują, co jakiś czas audycje tematyczne dla ogółu społeczności szkolnej.
 
        Do tradycji szkoły należą otrzęsiny klas pierwszych organizowane przez starsze roczniki w formie zabawy współzawodnictwa. Tradycją stało się też organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. Szkoła nawiązała współpracę  Litwą, Niemcami, Włochami, Rumunią, Turcją. Realizowała, bądź realizuje takie projekty jak: Socrates Comenius (obecnie Comenius), wymiana polsko-niemiecka, polsko - litewska. Kontakty te są nie tylko atrakcyjne, ale ze wszech miar kształcące  pomocne w działach wychowawczych.
 
       W szkołach zespołu realizowane są projekty unijne: "ICT w nauczaniu przedmiotów ścisłych", "Otwarty umysł drogą do sukcesu", "BUNJO"- mierzenie efektywności nauczania języków obcych.
 
        Można powiedzieć, że w Zespole Szkół nr 3 każdy uczeń znajdzie swoje miejsce: dla pasjonatów nauki-zajęcia dydaktyczne, koła przedmiotowe i fakultety, dla działaczy - Samorząd Uczniowski, wolontariat, dla sportowców - do wyboru wachlarz zajęć sportowych, dla artystów - kabaret a dla plastyków - konkurs na wystrój pracowni, sporządzanie plakatów związanych z wyborami do SU i debatami, dla miłośników tradycji - klasowe wigilie i spotkania rocznicowe, dla wielbicieli muzyki - koncerty filharmonii, dla kochających teatr- udział w spektaklach scenicznych. Tradycją stało się również kibicowanie na meczach I i II Ligi Unihokeja Seniorów kolegom trenującym w Uczniowskim Klubie Sportowym "Orły".
 
         Dwanaście lat istnienia Zespołu Szkół nr 3 to w sumie wiele i niewiele. Zbyt mało, by dorównać szkołom z długoletnią tradycją i osiągnięciami, dużo, bo w ciągu tak krótkiego okresu udało się już zaznaczyć swoje istnienie w życiu środowiska i dokonać tak wielu osiągnięć, którymi można się poszczycić.
     
Zależy nam na tym, by naszą szkołę postrzegano, jako przyjazną i mamy nadzieję, że tak właśnie jest.
 
 
 Nasze tradycje:  

- dzień otwarty szkoły

- dobrze działający Samorząd Uczniowski

- debaty międzyszkolne

- tradycje świąteczne 

- otrzęsiny i ślubowanie klas pierwszych 

- "Feniks" - gazetka szkolna

- radiowęzeł

 

Nasze atuty:

- dobrze wyposażone pracownie językowe

- nowy, estetyczny budynek

- nowoczesne sale gimnastyczne na terenie SP nr 11

- bogato zaopatrzona biblioteka szkolna

- nowoczesna pracownia internetowa

- stołówka na terenie SP nr 11

- przyjazna atmosfera

- wymagająca i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna

- monitoring szkoły

- imprezy okolicznościowe organizowane przez Samorząd Uczniowski

- wymiany młodzieży: polsko-litewska oraz polsko-niemiecka

- realizacja projektów Comenius i EFS - Kapitał Ludzki

 

 

ZS3 to szkoła z tradycjami i wdziękiem, który zauroczy każdego.